Tập trung mọi nguồn lực, tuyến Vành đai 3 TP.HCM được khởi công sớm hơn kế hoạch

Tuyến đường Vành đai 3 đi qua TP.HCM, Đng Nai, Bình Dương và Long An với tng chiu dài 76km sẽ được khi công vào tháng 6/2023, sớm hơn kế hoạch ban đu na năm. Với tiến độ này, dự án sẽ cơ bn hoàn thành vào năm 2025.

Theo ông Trn Quang Lâm, Giám đc S GTVT TP.HCM, với vai trò được giao làm cơ quan đu mi thực hiện dự án đường Vành đai 3, TP.HCM đã cùng với các tnh Bình Dương, Đng Nai, Long An đã có nhiu bui làm việc đ sớm trin khai dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này.

Cụ th, theo kế hoạch mới nht, Vành đai 3 TP.HCM sẽ được khi công vào tháng 6/2023, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch ban đu. Với kế hoạch mới, dự án sẽ cơ bn hoàn thành vào năm 2025 và hoàn thiện toàn tuyến đưa vào khai thác từ năm 2026.

Dự kiến trong tháng 7, Chính ph ra nghị quyết trin khai dự án, tháng 8 làm các th tục phê duyệt, bàn giao ranh gii phóng mặt bằng.

Theo lãnh đạo Bộ GTVT, gii phóng mặt bằng là khâu quan trọng và khó nht đ đm bo tiến độ dự án. Theo đó, từ tháng 10/2022 đến cui năm 2023 các địa phương cam kết bàn giao ti thiu 70% mặt bằng cho dự án, và bàn giao toàn bộ vào tháng 3/2024.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM được phê duyệt từ năm 2011 có tng chiu dài 90km đi qua địa bàn 4 tnh thành gm TP.HCM, Đng Nai, Bình Dương và Long An.

Tuy nhiên, cho tới thời đim hiện tại dự án ch mới hoàn thành được khong 15km đoạn đi qua tnh Bình Dương. 76km còn lại ca dự án đang được đc thúc trin khai.

Trong kì họp Quc hội vừa qua, dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đã được Quc hội chính thức thông qua ch trương đu tư với s vn lên đến 75.000 t đng.

Trong kì họp, nhiu đại biu Quc hội cũng đã nhn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng ca tuyến đường này.

Cụ th, tuyến đường Vành đai không ch m rộng không gian phát trin đô thị, gim đi áp lực v giao thông cho các đô thị trung tâm, đng thời tạo nên một sự kết ni v không gian phát trin cho c vùng.

Khi tuyến đường này hình thành thì các vùng lân cận quanh đường sẽ hình thành lên các trung tâm đô thị, các trung tâm thương mại, các trung tâm phân phi. Đây chính là một ngun lực rt lớn cho quá trình phát trin các vùng.

Đặc biệt, dọc hai bên tuyến đường Vành đai sẽ có thêm hàng ngàn hecta đt tr thành đt vàng, đt bạc, có thêm nhiu khu đô thị, nhiu khu công nghiệp, các trung tâm văn hóa, khoa học, trường đại học…

Mới đây, Ch tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký văn bn chp chp thuận đ xut ca S GTVT TPHCM v việc thành lập các t công tác thực hiện dự án Vành đai 3 TPHCM.

Cụ th, Ban ch đạo có chức năng lãnh đạo, ch đạo gii quyết ngay các vn đ phát sinh cn tháo gỡ trong quá trình thực hiện các dự án thành phn ca thành ph; cơ quan đu mi, trao đi, phi hợp với T công tác Chính ph gii quyết các vướng mc chung cho toàn dự án, các vn đ có tính cht liên tnh như kỹ thuật, vật liệu, chính sách bi thường… Ban ch đạo họp định kỳ mi tháng một ln và xây dựng quy chế làm việc.

Thành lập cơ quan Thường trực Ban ch đạo: Ban ch huy dự án ca thành ph v dự án đu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM. Ban ch huy dự án được giao nhiệm vụ điu hành gii quyết ngay các vn đ phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, đặc biệt là công tác bi thường, h trợ và tái định cư. Ban ch huy họp định kỳ 2 tun/ln.

Ch đạo S Tài nguyên và Môi trường khn trương xây dựng kế hoạch công tác bi thường, h trợ, tái định cư phục vụ dự án; hướng dn UBND TP.Th Đức, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, C Chi thực hiện các th tục liên quan đến công tác bi thường, GPMB (điu chnh kế hoạch s dụng đt, thu hi đt, lập, thm định, phê duyệt phương án bi thường, h trợ, tái định cư…)

(Nguyễn Văn)

Bài viết liên quan

0941032828

error: Content is protected !!